CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Đàm đạo cho sức khỏe con người phần 5

Đàm đạo cho sức khỏe con người phần 4

Đàm đạo cho sức khỏe con người phần 3

Đàm đạo cho sức khỏe con người phần 2

Đàm đạo cho sức khỏe con người phần 1

Thương lái đổ xô về mua cam chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng

Thăm quan và phát biểu của nông dân theo dõi phù đổng nhiều năm

Phát biểu của thương lái với vườn cam chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng

Chế phẩm phù đổng cứu lại vườn cam bị hỏng tại bắc giang 2019

Không thể phá sản khi có quy trình chuẩn của chế phẩm phù đổng

Vườn năm ngoái định nhỏ đi thì được phù đổng vào điều chỉnh và cứu lại

Vườn kém nhất xã nay đã trở thành nổi tiếng tại lạc thủy hòa bình sau khi dùng phù đổng