CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Thương lái đổ xô về mua cam chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng

Thăm quan và phát biểu của nông dân theo dõi phù đổng nhiều năm

Phát biểu của thương lái với vườn cam chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng

Chế phẩm phù đổng cứu lại vườn cam bị hỏng tại bắc giang 2019

Không thể phá sản khi có quy trình chuẩn của chế phẩm phù đổng

Vườn năm ngoái định nhỏ đi thì được phù đổng vào điều chỉnh và cứu lại

Vườn kém nhất xã nay đã trở thành nổi tiếng tại lạc thủy hòa bình sau khi dùng phù đổng

Vườn bị thách đố cứu lại tại cao phong 3 năm về trước bằng chế phẩm phù đổng

Vườn bị cháy nắng được điều chỉnh lại bằng chế phẩm phù đổng tại cao phong hòa bình

Thành quả của vườn nhãn được phù đổng cứu khi nhãn vượt ngọn khi không ra hoa tại khoái châu hưng yên

Chế phẩm phù đổng 2 rất nhiều công dụng ----------- ----------

Phát biểu của kỹ thuật giống cây trồng hà nam đã làm chế phẩm phù đổng bảy năm