CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Hướng dẫn cắt cành và phun chế phẩm phù đổng 0983709359

Hướng dẫn điều chỉnh cây bằng chế phẩm phù đổng 0983709359

Người dân không nên ném tiền qua cửa sổ, hãy tìm phù đổng ngay

Kiếm tiền từ đây Kiếm tiền từ đây Kiếm tiền từ đây Kiếm tiền từ đây

Một trong nhiều nhà vườn quyết định không ném tiền xuống sông

Người đối chứng cứu cây mật bị bệnh bằng Phù đổng 0983709359

Người khoái châu hưng yên ca ngợi phù đồng 0983709359

Nhà nông cần biết Nhà nông cần biết- Phù đồng kỳ diệu 0983709359

Phát biểu của người nông dân về vườn cam được cứu lại bằng Phù Đổng

Nhà vườn đối chứng sau một năm sử dụng Phù đổng 0983709359

Phỏng vẫn chủ tịch hội nông dân cao phong hoa bình về Phù Đổng

Kiểm tra kết quả sử dụng chế phẩm phù đổng sau trận mưa axit vẫn tuyệt vời