CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Các kỹ thuật 3 miền về nghe quy trình chăm sốc cây của phù đổng 0983709359

Anh dìn hà nội về hà nam lĩnh hội quy trình chăm sóc phù đổng cho Nhãn 0983709359

Kỹ thuật chăm sốc cam tại Lục Ngan Bắc Giang nói về Phù Đổng 0983709359

Kỹ thuật chăm sóc vườn cho nhà chùa nói về phù đồng 0983709359

Phù đổng chữa cam vàng lá, giúp cây hồi phục 0983709359

Chế phẩm Phù đổng cứu lại vườn cảm quả bị rụng 0983709359

Chế phẩm Phù đổng giúp cho cam ngon ngọt, mỏng vỏ 0983709359

Phỏng vấn người dân ở Lạc Thủy khi dùng chế phẩm phù đổng 0983709359

Cứu lại vườn cam bị nhũn, rụng quả và không ngọt 0983709359

Cứu thành công vườn cam vàng lá ở cao phong hòa bình 0983709359

Điều chỉnh lại vườn cam nhà phó CT mặt trận tỉnh hòa bình 0983709359

Hướng dẫn chữa thối rễ vàng lá bằng chế phẩm sinh học phù đổng 0983709359