CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phỏng vấn người dân ở Lạc Thủy khi dùng chế phẩm phù đổng 0983709359

Cứu lại vườn cam bị nhũn, rụng quả và không ngọt 0983709359

Cứu thành công vườn cam vàng lá ở cao phong hòa bình 0983709359

Điều chỉnh lại vườn cam nhà phó CT mặt trận tỉnh hòa bình 0983709359

Hướng dẫn chữa thối rễ vàng lá bằng chế phẩm sinh học phù đổng 0983709359

Hướng dẫn chữa cây vàng lá thối rễ bằng chế phẩm phù đổng 0983709359

Kết quả tại các trang trại ở bắc giang sử dụng chế phẩm phù đổng

Kết quả vườn bưởi sử dụng chế phẩm sinh học phù đổng 0983709359

Khách các tỉnh về thăm học hỏi kinh nghiệm trồng cam 0983709359

Người hướng dẫn cứu cây cam bị vàng lá tại bắc giang 0983709359

Phát biểu của người dân tại Thanh Hóa về chế phẩm phù đổng

Chế phẩm sinh học phù đổng áp dụng tại bắc giang 0983709359