CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Hướng dẫn chữa cây vàng lá thối rễ bằng chế phẩm phù đổng 0983709359

Kết quả tại các trang trại ở bắc giang sử dụng chế phẩm phù đổng

Kết quả vườn bưởi sử dụng chế phẩm sinh học phù đổng 0983709359

Khách các tỉnh về thăm học hỏi kinh nghiệm trồng cam 0983709359

Người hướng dẫn cứu cây cam bị vàng lá tại bắc giang 0983709359

Phát biểu của người dân tại Thanh Hóa về chế phẩm phù đổng

Chế phẩm sinh học phù đổng áp dụng tại bắc giang 0983709359

Các vườn cam tại Nam Sơn - Hưng Yên Phù đổng đến đều đẹp

Chứng minh phù đổng 1 và 2 không độc hai, trị nhiều lại bệnh cho cam

Phù Đổng cứu lại vườn cam đang bị thối dễ tại Hưng Yên

Phù Đổng cứu vườn cam vàng ngọn thối dễ tại An Thi - Hưng Yên

Kết quả sau 15 ngày của cá trang trại cam khi phun phù đổng