CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Chế phẩm phù đổng cứu rất nhiều trang trại cam bị gân xanh lá vàng ở hòa bình

Ăn mừng trong hang đá vườn cam đã đẹp trở lại khi sử dụng Phù Đổng

Phóng sự kiểm nghiệm kết quả sau hơn 1 tháng sử dụng Phù Đổng phun cho cam

Người dân ca ngợi Phù Đổng khi cứu lại vườn cam bị gân xanh lá vàng, rụng quả-phần tiếp

Vườn cam bỏ hoang bệnh nhiều nay phù đổng đã khôi phục lại

Người dân ca ngợi Phù Đổng khi cứu lại vườn cam bị gân xanh lá vàng, rụng quả

Sự lan tỏa phù đổng cho chè sạch, Sự lan tỏa phù đổng cho chè sạch

Sự huyền diệu của phù đổng, Sự huyền diệu của phù đổng

Sự vượt trội của phù đổng cho na, Sự vượt trội của phù đổng cho na

So sánh na dùng chế phẩm phù đổng không cần thụ phấn

Sinh học phù đổng nhận giải thưởng xuất sắc 3 miền

Chế phẩm phù đổng chữa tiêu điên, tiêu tháo khớp