CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Các vườn cam tại Nam Sơn - Hưng Yên Phù đổng đến đều đẹp

Chứng minh phù đổng 1 và 2 không độc hai, trị nhiều lại bệnh cho cam

Phù Đổng cứu lại vườn cam đang bị thối dễ tại Hưng Yên

Phù Đổng cứu vườn cam vàng ngọn thối dễ tại An Thi - Hưng Yên

Kết quả sau 15 ngày của cá trang trại cam khi phun phù đổng

Lười khoa học cây sẽ đẹp và kiếm được nhiều tiền nhờ Phù Đổng

Người dân khoe cam ngập nước đến ngọn được phù đổng cứu lại

Phỏng vấn anh Mạnh chủ vườn cam Cao Phong bị vàng lá thối rễ

Phỏng vấn và phát biểu của người mua cam Phù Đổng ở Lạc Thủy Hòa Bình

Phù đổng điều chỉnh vườn cam của người thân anh Lưu - Nam Sơn - Hưng Yên

Phù đổng điều chỉnh vườn cam nhà anh Lưu ở Nam Sơn Hưng Yên

Phun phù đổng 1 và 2 trị dầy dệp tại vườn nhà mẹ anh Lưu ở Hưng Yên