CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Lười khoa học cây sẽ đẹp và kiếm được nhiều tiền nhờ Phù Đổng

Người dân khoe cam ngập nước đến ngọn được phù đổng cứu lại

Phỏng vấn anh Mạnh chủ vườn cam Cao Phong bị vàng lá thối rễ

Phỏng vấn và phát biểu của người mua cam Phù Đổng ở Lạc Thủy Hòa Bình

Phù đổng điều chỉnh vườn cam của người thân anh Lưu - Nam Sơn - Hưng Yên

Phù đổng điều chỉnh vườn cam nhà anh Lưu ở Nam Sơn Hưng Yên

Phun phù đổng 1 và 2 trị dầy dệp tại vườn nhà mẹ anh Lưu ở Hưng Yên

Vườn cam sử dụng phù đổng chống rụng quả tại Lạc Thủy Hòa Bình

Những nguyên liệu không độc hại vẫn có thể chữa bệnh được cho bưởi

Bác Việt, nguyên phó chủ tịch cao phong hòa bình, được phù đổng tới khôi phục vườn cam

Phù đổng cứu cam bị gân xanh lá vàng ở yên thủy hòa bình

Chi cục trưởng đo lường chất lượng sở khoa học tỉnh hà nam theo dõi sát hai năm phù đổng