CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phái đoàn sở khoa học Hà Nam thực địa đánh giá giá trị của phù đổng

Phái đoàn 2 tỉnh miền tây đến tham vườn tiêu nhà GĐ tiêu hữu cơ tại đắc song-đắc nông

Đã ai được ăn cam phù đổng chưa, Đã ai được ăn cam phù đổng chưa...

Giới thiệu về sự an toàn về phù đổng 1 và 2 ...................

Phái đoàn 2 tỉnh miền tây đến tham vườn tiêu nhà GĐ tiêu hữu cơ tại đắc song-đắc nông

Người khó tính nhất vẫn bị chế phẩm phù đổng khuất phục

Người dân ca ngợi phù đổng, Người dân ca ngợi phù đổng

Hiệu quả phù đổng cho tiêu, hiệu quả phù đổng cho tiêu

Đánh giá của chuyên gia chăm tiêu về chế phẩm sinh học phù đổng

Chủ vườn giới thiệu về chế phẩm phù đổng chữa tiêu điên phần tiếp theo

Chủ vườn giới thiệu về chế phẩm phù đổng chữa tiêu điên

Chè sạch sử dụng chế phẩm phù đổng tăng cao năng suất chất lượng