CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Chế phẩm sinh học tham gia lẽ kỷ niệm ASEAN 50 năm hội nhập

So sánh 2 trang trại cam sử dụng chế phẩm sinh học phù đổng

Trang tại cam sử dụng chế phẩm phù đổng cho mẫu mã đẹp, mọng nước

Kết quả đang kinh ngạc của trang trại nhãn khi sử dụng chế phẩm phù đổng

Giới thiệu nguyên liệu sản xuất chế phẩm phù đổng an toàn từ các cây thuốc nam

Giới thiệu về chế phẩm sinh học phù đổng an toàn cho con người

Giá trị chất lượng của phù đổng đem lại cho chè qua phóng sự

Chế phẩm phù đổng khôi phục lại quýt ôn châu và cam canh

Chế phẩm phù đổng cứu rất nhiều trang trại cam bị gân xanh lá vàng ở hòa bình

Ăn mừng trong hang đá vườn cam đã đẹp trở lại khi sử dụng Phù Đổng

Phóng sự kiểm nghiệm kết quả sau hơn 1 tháng sử dụng Phù Đổng phun cho cam

Người dân ca ngợi Phù Đổng khi cứu lại vườn cam bị gân xanh lá vàng, rụng quả-phần tiếp