CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Giới thiệu về chế phẩm sinh học phù đổng an toàn cho con người

Giá trị chất lượng của phù đổng đem lại cho chè qua phóng sự

Chế phẩm phù đổng khôi phục lại quýt ôn châu và cam canh

Chế phẩm phù đổng cứu rất nhiều trang trại cam bị gân xanh lá vàng ở hòa bình

Ăn mừng trong hang đá vườn cam đã đẹp trở lại khi sử dụng Phù Đổng

Phóng sự kiểm nghiệm kết quả sau hơn 1 tháng sử dụng Phù Đổng phun cho cam

Người dân ca ngợi Phù Đổng khi cứu lại vườn cam bị gân xanh lá vàng, rụng quả-phần tiếp

Vườn cam bỏ hoang bệnh nhiều nay phù đổng đã khôi phục lại

Người dân ca ngợi Phù Đổng khi cứu lại vườn cam bị gân xanh lá vàng, rụng quả

Sự lan tỏa phù đổng cho chè sạch, Sự lan tỏa phù đổng cho chè sạch

Sự huyền diệu của phù đổng, Sự huyền diệu của phù đổng

Sự vượt trội của phù đổng cho na, Sự vượt trội của phù đổng cho na