CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Vườn cam bỏ hoang bệnh nhiều nay phù đổng đã khôi phục lại

Người dân ca ngợi Phù Đổng khi cứu lại vườn cam bị gân xanh lá vàng, rụng quả

Sự lan tỏa phù đổng cho chè sạch, Sự lan tỏa phù đổng cho chè sạch

Sự huyền diệu của phù đổng, Sự huyền diệu của phù đổng

Sự vượt trội của phù đổng cho na, Sự vượt trội của phù đổng cho na

So sánh na dùng chế phẩm phù đổng không cần thụ phấn

Sinh học phù đổng nhận giải thưởng xuất sắc 3 miền

Chế phẩm phù đổng chữa tiêu điên, tiêu tháo khớp

Phù đổng tới vườn tranh leo, Phù đổng tới vườn tranh leo

Phù đổng cứu tiêu nhà trưởng thôn Đắc Song Đắc Nông

Phù đổng cứu tiêu nhà giám đốc hợp tác xã tiêu hữu cơ đắc nông

Chế phẩm Phù đổng cứu thành công cam canh vàng lá