CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Chế phẩm Phù đổng cứu lại vườn cam non ở cao phong

Phù đổng chinh phục người dân, Phù đổng chinh phục người dân

Chế phẩm Phù đổng cứu lại 3000 cây bưởi tại ba sao Hà Nam

Chế phẩm Phù đổng cứu cam bị bệnh sùi mủ quả

Chế phẩm Phù đổng cứu 9000 cây cam bỏ hoang tại trang trại ở Hà Nam

Phù đổng chống rụng quả cho cam, Phù đổng chống rụng quả cho cam

Phù đổng cho sầu riêng, Phù đổng cho sầu riêng .........

Chế phẩm Phù đổng cứu lại cam nhà thủy bằng hòa bình

Phái đoàn sở khoa học Hà Nam thực địa đánh giá giá trị của phù đổng

Phái đoàn 2 tỉnh miền tây đến tham vườn tiêu nhà GĐ tiêu hữu cơ tại đắc song-đắc nông

Đã ai được ăn cam phù đổng chưa, Đã ai được ăn cam phù đổng chưa...

Giới thiệu về sự an toàn về phù đổng 1 và 2 ...................