CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phái đoàn 2 tỉnh miền tây đến tham vườn tiêu nhà GĐ tiêu hữu cơ tại đắc song-đắc nông

Người khó tính nhất vẫn bị chế phẩm phù đổng khuất phục

Người dân ca ngợi phù đổng, Người dân ca ngợi phù đổng

Hiệu quả phù đổng cho tiêu, hiệu quả phù đổng cho tiêu

Đánh giá của chuyên gia chăm tiêu về chế phẩm sinh học phù đổng

Chủ vườn giới thiệu về chế phẩm phù đổng chữa tiêu điên phần tiếp theo

Chủ vườn giới thiệu về chế phẩm phù đổng chữa tiêu điên

Chè sạch sử dụng chế phẩm phù đổng tăng cao năng suất chất lượng

Các phái đoàn tây nguyên lần lượt ra đắc nông hỏi thăm phù đổng

Các phái đoàn đến thăm quan vườn tiêu sử dung chế phẩm phù đổng

Ba năm dùng sinh học phù đổng cho cây tiêu đạt kết quả cao

Chế phẩm phù đổng cứu thành công cam vàng lá cao phong phần tiếp theo