CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Chế phẩm Phù đổng giúp nhãn vươn ngọn ra hoa 2

Chế phẩm Phù đổng giúp nhãn vươn ngọn ra hoa 1

Sự lan tỏa của chế phẩm sinh học phù đổng tại cao phong

Vườn cam cao phong đã bị yếu, chế phẩm phù đổng hỗ trợ cho ra hoa

Chế phẩm Phù đổng tăng khả năng đậu quả và chống rụng quả

Phái đoàn 3 tỉnh đến tham phù đổng chăm sóc cam cao phong

Sử dụng chế phẩm sinh học phù đồng chống rụng quả cho bưởi

Chế phẩm phù đổng cho hồng xiêm chất lượng vượt trội

Chế phẩm Phù đổng đến phun cho nhãn của nhà chùa

Chế phẩm sinh học Phù đổng cho hoa giấy xôn xao chợ xuân

Hoa ly đẹp nhất chợ xuân khi dùng chế phẩm sinh học phù đổng

Chủ nhà thách thức phù đổng cứu lại cây cam cảnh