CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Chế phẩm phù đổng cứu thành công cam vàng lá cao phong

Chế phẩm phù đổng cứu lại cam canh bị vàng lá gân xanh

Hướng dẫn sử dụng chế phẩm phù đổng cứu cam, chống rụng quả

Chi cục trưởng đo lường chất lượng sở khoa học hà nam cứu lại cây hoa nhài dùng phù đổng

Chế phẩm Phù đổng giúp nhãn vươn ngọn ra hoa 3

Chế phẩm Phù đổng giúp nhãn vươn ngọn ra hoa 2

Chế phẩm Phù đổng giúp nhãn vươn ngọn ra hoa 1

Sự lan tỏa của chế phẩm sinh học phù đổng tại cao phong

Vườn cam cao phong đã bị yếu, chế phẩm phù đổng hỗ trợ cho ra hoa

Chế phẩm Phù đổng tăng khả năng đậu quả và chống rụng quả

Phái đoàn 3 tỉnh đến tham phù đổng chăm sóc cam cao phong

Sử dụng chế phẩm sinh học phù đồng chống rụng quả cho bưởi