CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Vườn bị thách đố cứu lại tại cao phong 3 năm về trước bằng chế phẩm phù đổng

Vườn bị cháy nắng được điều chỉnh lại bằng chế phẩm phù đổng tại cao phong hòa bình

Thành quả của vườn nhãn được phù đổng cứu khi nhãn vượt ngọn khi không ra hoa tại khoái châu hưng yên

Chế phẩm phù đổng 2 rất nhiều công dụng ----------- ----------

Phát biểu của kỹ thuật giống cây trồng hà nam đã làm chế phẩm phù đổng bảy năm

Phát biểu của hội phụ nữ địa phương về chế phẩm phù đổng tại loạc thủy hòa bình

Phát biểu của chủ vườn tại khoái châu hưng yên về chế phẩm phù đổng

Giám đốc phù đổng hướng dẫn một vài kỹ thuật nhỏ khi chăm sóc cây trồng

Khắp nơi trên toàn quốc đâu đâu cũng ca ngợi chất lượng nông sản của phù đổng

Hàng xóm ngưỡng mộ vườn chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng tại khoái châu hưng yên

Đánh giá của lãnh đạo khuyến nông khoái châu hưng yên về chế phẩm phù đổng

Đắk Nông miền nam ra thăm cây có múi tại hòa bình - chăm sóc bằng phù đổng