CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phát biểu của hội phụ nữ địa phương về chế phẩm phù đổng tại loạc thủy hòa bình

Phát biểu của chủ vườn tại khoái châu hưng yên về chế phẩm phù đổng

Giám đốc phù đổng hướng dẫn một vài kỹ thuật nhỏ khi chăm sóc cây trồng

Khắp nơi trên toàn quốc đâu đâu cũng ca ngợi chất lượng nông sản của phù đổng

Hàng xóm ngưỡng mộ vườn chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng tại khoái châu hưng yên

Đánh giá của lãnh đạo khuyến nông khoái châu hưng yên về chế phẩm phù đổng

Đắk Nông miền nam ra thăm cây có múi tại hòa bình - chăm sóc bằng phù đổng

Cứu lại vườn nhãn không ra hoa ở khoái châu hưng yên bằng chế phẩm phù đổng

Cứu lại thung lũng mít bằng chế phẩm sinh học phù đổng

Chỉ có phù đổng mới cạnh tranh được chất lượng nông sản theo nhận xét của người dân

Vườn suy yếu được cứu lại bởi chế phẩm phù đổng sau mấy năm tại Hưng Yên

Tăng năng xuất đầu tư khi sử dụng chế phẩm sinh học phù đổng