CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Đối chứng chế phẩm phù đổng sau một năm sử dụng tại Gia Lâm Hà Nội

Giám đốc tín dụng nghĩa đàn nghệ an phát biểu về chế phẩm phù đổng

Phỏng vấn chủ vườn về chế phẩm phù đổng tại Hậu Giang

Hướng dẫn cắt cành cho cam bị bệnh tại Quỳ Hợp Nghệ An

Kiểm tra lại vườn cam được khôi phục bằng chế phẩm phù đổng tại Quỳ Hợp Nghệ An

Ngày mở vựa cam chăm sóc bằng chế phẩm sinh học phù đổng

Nhiều nhà vườn đến thăm quan vườn bị bệnh được phù đổng khôi phục lại

Phỏng vấn chủ vườn sử dụng chế phẩm phù đổng tại Hậu Giang

Vường tiêu biểu sử dụng chế phẩm phù đổng tại Vĩnh Long

Thăm quan và chia sẻ kiến thức chăm sóc cây giữa Công ty Phù Đổng và nhà vườn tại Vĩnh Long p3

Thăm quan và chia sẻ kiến thức chăm sóc cây giữa Công ty Phù Đổng và nhà vườn tại Vĩnh Long p2

Thăm quan và chia sẻ kiến thức chăm sóc cây giữa Công ty Phù Đổng và nhà vườn tại Vĩnh Long p1