CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phỏng vấn gia đình bệnh nhân được giám đốc phù đổng chữa trị sau 10 năm

Người nông dân âm thầm nghiên cứu ứng dụng phù đổng

Hướng dẫn cách cứu cây bằng quy trình chăm sóc phù đổng

Đánh giá chất lượng cam dùng chế phẩm phù đổng sau khi thu hoạch của đại gia trồng cam

Đánh giá của chủ vườn 3 năm sử dụng chế phẩm phù đổng cho cam

Đánh giá của người dân về cây thanh long chăm sóc bằng chế phẩm phù đổng

Đánh giá tổng thể chất lượng chế phẩm phù đổng cho quy trình chăm sóc

Ngẫu nhiên gặp người chăm sóc cây trồng bằng chế phẩm phù đổng đã 2 năm

Chế phẩm sinh học phù đổng điều chỉnh cây có bệnh cho chanh leo xuất khẩu - tiếp theo

Chế phẩm sinh học phù đổng điều chỉnh cây có bệnh cho chanh leo xuất khẩu

Sự lan toả của chế phẩm sinh học phù đổng tại đồng tháp

Lời phát biểu của cô giáo cao phong về chế phẩm phù đổng