CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Chế phẩm Phù đổng điều chỉnh cam vinh tại cao phong Hoà Bình

Chế phẩm Phù đổng điều chỉnh quýt hà giang tại cao phong Hoà Bình

Chế phẩm Phù đổng điều chỉnh cam canh ở cao phong Hoà Bình

Vườn cam sớm ngon nổi tiếng quỳ hợp sau khi phù đổng điều chỉnh lại

Phù đổng đã giữ lời hứa với sở khoa học công nghệ Nghệ An

Phá sản hay làm giàu với cây có cam cùng chế phẩm phù đổng- nên xem

Kết quả của lần may mắn gặp chế phẩm phù đổng và niềm vui không tả

Người nông dân trên đường phá sản may mắn gặp được phù đổng

Người nông dân hướng dẫn thuốc bảo vệ thực vật có tâm hướng thiện cho nông nghiệp

Một trong những ngạc nhiên của nhiều nông dân tại quỳ hợp nghệ an

Một trong những vườn cam tại nghệ an năm 2018 được phù đổng điều chỉnh lại khi bị beo rụng

Kiểm tra vườn cam tại nghệ an khi dùng phù đổng khôi phục cam rụng đã bán gần hết