CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Ngẫu nhiên gặp người chăm sóc cây trồng bằng chế phẩm phù đổng đã 2 năm

Chế phẩm sinh học phù đổng điều chỉnh cây có bệnh cho chanh leo xuất khẩu - tiếp theo

Chế phẩm sinh học phù đổng điều chỉnh cây có bệnh cho chanh leo xuất khẩu

Sự lan toả của chế phẩm sinh học phù đổng tại đồng tháp

Lời phát biểu của cô giáo cao phong về chế phẩm phù đổng

Chế phẩm Phù đổng điều chỉnh cam vinh tại cao phong Hoà Bình

Chế phẩm Phù đổng điều chỉnh quýt hà giang tại cao phong Hoà Bình

Chế phẩm Phù đổng điều chỉnh cam canh ở cao phong Hoà Bình

Vườn cam sớm ngon nổi tiếng quỳ hợp sau khi phù đổng điều chỉnh lại

Phù đổng đã giữ lời hứa với sở khoa học công nghệ Nghệ An

Phá sản hay làm giàu với cây có cam cùng chế phẩm phù đổng- nên xem

Kết quả của lần may mắn gặp chế phẩm phù đổng và niềm vui không tả