CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phù đổng đồng hành cùng các vườn cam nổi tiếng ở nghệ an

Cảm nhận của người nông dân với chế phẩm phù đổng

Cảm tưởng về chế phẩm Phù Đổng của ông chủ trang trại ở Đồng Nai

Những hướng dẫn rất bổ ích của người đứng đầu chế phẩm Phù Đổng cho công ty rau sạch Khánh Hòa

Hướng dẫn nhận biết các loại bệnh trên cây và cách dùng thuốc không hợp lý

Hướng dẫn nhận biết bệnh cho dòng dây leo của công ty rau sạch Khánh Hòa

Ông chủ vườn cam lớn ở Cần Thơ phát biểu về chế phẩm Phù Đổng

Ông chủ vườn cam lớn Cần Thơ phát biểu về chế phẩm Phù Đổng

Phát biểu của ông chủ vựa cam Chung Ly ở Vĩnh Long về chế phẩm phù đổng

Sử dụng chế phẩm phù đổng diệt mối cho cây trồng ở Kon Tum

Phát biểu của ông chủ vườn cam Đồng Nai về chế phẩm phù đổng

Cây bị bệnh được khôi phục lại bằng chế phẩm phù đổng cho quả rất đẹp