CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Ông chủ vườn cam lớn Cần Thơ phát biểu về chế phẩm Phù Đổng

Phát biểu của ông chủ vựa cam Chung Ly ở Vĩnh Long về chế phẩm phù đổng

Sử dụng chế phẩm phù đổng diệt mối cho cây trồng ở Kon Tum

Phát biểu của ông chủ vườn cam Đồng Nai về chế phẩm phù đổng

Cây bị bệnh được khôi phục lại bằng chế phẩm phù đổng cho quả rất đẹp

Giám đốc tín dụng nghĩa đàn nghệ an phát biểu về chế phẩm phù đổng 2

Phỏng vấn chủ vườn về chế phẩm phù đổng tại Hậu Giang 2

Chủ vườn mấy chục héc ta cam cảm nhận về phù đổng tại Cần Thơ

Đối chứng chế phẩm phù đổng sau một năm sử dụng tại Gia Lâm Hà Nội

Giám đốc tín dụng nghĩa đàn nghệ an phát biểu về chế phẩm phù đổng

Phỏng vấn chủ vườn về chế phẩm phù đổng tại Hậu Giang

Hướng dẫn cắt cành cho cam bị bệnh tại Quỳ Hợp Nghệ An