CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Kiểm tra lại vườn cam được khôi phục bằng chế phẩm phù đổng tại Quỳ Hợp Nghệ An

Ngày mở vựa cam chăm sóc bằng chế phẩm sinh học phù đổng

Nhiều nhà vườn đến thăm quan vườn bị bệnh được phù đổng khôi phục lại

Phỏng vấn chủ vườn sử dụng chế phẩm phù đổng tại Hậu Giang

Vường tiêu biểu sử dụng chế phẩm phù đổng tại Vĩnh Long

Thăm quan và chia sẻ kiến thức chăm sóc cây giữa Công ty Phù Đổng và nhà vườn tại Vĩnh Long p3

Thăm quan và chia sẻ kiến thức chăm sóc cây giữa Công ty Phù Đổng và nhà vườn tại Vĩnh Long p2

Thăm quan và chia sẻ kiến thức chăm sóc cây giữa Công ty Phù Đổng và nhà vườn tại Vĩnh Long p1

Phù Đổng điều trị bệnh sọc thân cho các trang trại hoa ở Đà Lạt

Phù Đổng điều trị các loại bệnh cho các trang trại hoa ở Đà Lạt

Phù Đổng được sử dụng tại viện nghiên cứu và lai tạo các giống lúa

Phát biểu của người trồng hoa ở Đà Lạt về tác dụng của Phù Đổng P1