CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Phóng sự về Chế phẩm sinh học Phù Đổng


Phù đổng cứu tiêu nhà giám đốc hợp tác xã tiêu hữu cơ đắc nông

Chế phẩm Phù đổng cứu thành công cam canh vàng lá

Chế phẩm Phù đổng cứu lại vườn cam non ở cao phong

Phù đổng chinh phục người dân, Phù đổng chinh phục người dân

Chế phẩm Phù đổng cứu lại 3000 cây bưởi tại ba sao Hà Nam

Chế phẩm Phù đổng cứu cam bị bệnh sùi mủ quả

Chế phẩm Phù đổng cứu 9000 cây cam bỏ hoang tại trang trại ở Hà Nam

Phù đổng chống rụng quả cho cam, Phù đổng chống rụng quả cho cam

Phù đổng cho sầu riêng, Phù đổng cho sầu riêng .........

Chế phẩm Phù đổng cứu lại cam nhà thủy bằng hòa bình

Phái đoàn sở khoa học Hà Nam thực địa đánh giá giá trị của phù đổng

Phái đoàn 2 tỉnh miền tây đến tham vườn tiêu nhà GĐ tiêu hữu cơ tại đắc song-đắc nông