CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Tin tức>> Báo Doanh Nghiệp Đầu Tư Viết về Vị giám đốc và những sản phẩm thuốc sáng chế kỳ diệu cho nông dân


Báo Doanh Nghiệp Đầu Tư Viết về Vị giám đốc và những sản phẩm thuốc sáng chế kỳ diệu cho nông dân (26/09/2016 PM)

Nghe tên những sản phẩm nổi tiếng của Công ty Cổ phần sinh trưởng cây trồng Mùa Vàng đã lâu, hôm nay chúng tôi mới có dịp về Phủ Lý (Hà Nam), được Giám đốc Nguyễn Chí Thông dẫn đi thăm một số cánh đồng mẫu lớn tiêu biểu.

http://doanhnghiepdautu.net/toi-muon-noi/182/1127/vi-giam-doc-va-nhung-san-pham-thuoc-sang-che-ky-dieu-cho-nong-dan.html