CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Tin tức>> GĐ công ty trực tiếp phun sản phẩm sinh học cứu trang trại cam ở Chi Lê - Hòa Bình


GĐ công ty trực tiếp phun sản phẩm sinh học cứu trang trại cam ở Chi Lê - Hòa Bình (26/10/2015 AM)

Sáng ngày 23/10/2015 GĐ công ty cổ phần sinh học sinh trưởng cây trồng mùa vàng đã tới một số trang trại cam ở Chi Lê - Hòa Bình và phát miễn phí chế phẩm sinh học để người dân áp dụng, đồng thời trực tiếp phun cứu nhiều hecta cam bị nấm phấn trắng, bệnh vẽ bùa và thán thư.