CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SINH TRƯỞNG CÂY TRỒNG MÙA VÀNG

Tin tức>> Hình ảnh phái đoàn kỹ sư Nhật về thăm quy trình chăm sóc dưa xuất khẩu


Hình ảnh phái đoàn kỹ sư Nhật về thăm quy trình chăm sóc dưa xuất khẩu (23/09/2015 PM)

Hình ảnh phái đoàn kỹ sư Nhật về thăm quy trình chăm sóc dưa xuất khẩu bằng chế phẩm sinh học Phù Đổng được áp dụng trên diện rộng. Sản lượng vượt mức cho phép tối đa